Wój Gminy informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie pn.: „Remont - powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2024 roku”. [pobierz]