Od kilku dni na terenie gminy Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (przedszkole) i Nowa Wieś (Sala Wiejska) są zamontowane czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego).
Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również działania prewencyjne, zapobiegające spalaniu odpadów w piecach i kotłach c.o..
Wyniki można oglądać pod adresem:
Rozdrażew   https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=294
Nowa Wieś   https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=385
bądź korzystając z aplikacji na telefon komórkowy.
Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie mogą zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu google playa. Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.

Kampania antysmogowa:  https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_kampania-antysmogowa