Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

w zamówieniu publicznym pn. „Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach” [pobierz]