Po raz pierwszy nazwa Rozdrażew pojawiła się w dokumentach z okresu rozbicia dzielnicowego. W 1270 r. Świętomir, ówczesny właściciel osady otrzymał od księcia dzielnicy wielkopolskiej Bolesława Pobożnego immunitet i pozwolenie zorganizowania osady na prawie niemieckim. Po kilkudziesięciu latach Rozdrażew otrzymał prawa miejskie. Miejscowość od XIV w. do 1685r. należała do rodu Doliwów, którzy następnie przyjęli nazwisko Rozdrażewskich. Miejscowość posiadała charakterystyczny dla ówczesnych miast rynek na planie kwadratu z czterema odchodzącymi od niego ulicami. Prawa miejskie Rozdrażewa wygasły w XVI wieku. Ród Rozdrażewskich aktywnie pełnił wysokie funkcje kościelne i państwowe. Od czasów II rozbioru (1793 r.) Rozdrażew znajdował się w granicach Królestwa Pruskiego. W wyniku utworzenia przez Bonaparte Księstwa Warszawskiego w 1807 roku, Rozdrażew znalazł się w granicach nowego państwa. Po upadku Napoleona, wieś została włączona do Wielkiego Księstwa Poznańskiego pod protektoratem pruskim. W 1928 r. miejscowość stała się ośrodkiem wójtostwa obwodowego, a 1933 r. gminą z zarządem składającej się z większej liczby wsi (gromad). Taką funkcję pełnił on następnie w latach 1945 - 1954, a w okresie 1954 - 1972 był siedzibą kilkuwioskowej gromady, zaś od 1972 r. aż po dzień dzisiejszy jest ośrodkiem gminy.

Pierwsza wzmianka na temat parafii w Rozdrażewie pochodzi z roku 1363. Początkowo parafia była pod wezwaniem św. Małgorzaty, następnie św. Katarzyny. W miejscu, gdzie niegdyś znajdował się drewniany kościółek, dziś stoi figura Matki Bożej Fatimskiej. Z inicjatywy biskupa Hieronima Rozdrażewskiego i jego braci - Jana i Jakuba, powstała nowa świątynia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w latach 1896 – 97,dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Beiserta.

Mieszkańcy Rozdrażewa brali czynny udział w walkach o przyłączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski oraz Utrzymanie świeżo odzyskanej niepodległości. Świadczą o tym pomniki znajdujące się na miejscowym cmentarzu poświęcone Powstańcom Wielkopolskim. Bohaterom poległym w walkach o granice II Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1920 oraz męczennikom za wiarę i ojczyznę poległym i pomordowanym w latach 1939 – 1945.

Herbem miejscowości jest herb „Doliwa”, którym posługiwali się Rozdrażewscy. Przedstawia on biały pas z trzema różami w środku biegnący skośnie przez niebieskie tło.


Więcej o historii Rozdrażewa na stronie: www.rozdrazew.republika.pl