Transmisja obrad sesji Rady Gminy 2018-2023

Sesje Rady Gminy  2018-2023

 Interpelacje  2018- 2023

Rada Gminy Rozdrażew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
tel. (62) 722-13-05 wew. 33
fax (62) 722-13-70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład Rady Gminy Rozdrażew:
Przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Jarocki
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Wiesław Jankowski
1. Bała Dawid
2. Guźniczak Joanna
3. Jakubek Artur
4. Janicki Stanisław
5. Juskowiak Jerzy
6. Juskowiak Robert
7. Maciejewski Jan
8. Marcisz Zofia
9. Pawlak Paweł
10. Przepiórkowski Roman
11. Ptak Agnieszka
12. Roman Rzekiecki
13. Wojciechowska Joanna.  
 
Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1. Bała Dawid - przewodniczący
2. Juskowiak Robert - zastępca przewodniczącego
3. Jarocki Mirosław
4. Juskowiak Jerzy
5. Maciejewski Jan
6. Pawlak Paweł
7. Rzekiecki Roman.

zajmuje się sprawami :
- określania kierunków polityki gospodarczej gminy,
- analizą budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania,
- opiniowania inwestycji  w zakresie infrastruktury komunalnej,
- gospodarki przestrzennej, obrotu nieruchomościami i budownictwa,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- infrastruktury drogowej, oświetleniowej i pozostałej infrastruktury komunalnej,
- kreowania polityki proekologicznej i współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
- promowania gminy w środowiskach gospodarczych,
- nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi gminami w sferze gospodarczej.

Komisja  Spraw Społecznych

1. Jakubek Artur - przewodniczący
2. Wojciechowska Joanna - zastępca przewodniczącego
3. Guźniczak Joanna
4. Janicki Stanisław
5. Jankowski Wiesław
6. Marcisz Zofia
7. Przepiórkowski Roman
8. Ptak Agnieszka

 zajmuje się sprawami :
- określania kierunków polityki społecznej gminy,
- bezpieczeństwa publicznego, służby zdrowia i ochrony przeciwpożarowej,
- funkcjonowania placówek oświaty i kultury,
- opiniowania inwestycji  w zakresie oświaty, kultury, sportu,
- działań organizacyjnych  w sferze dydaktycznej i opiekuńczej dzieci i młodzieży,
- rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- aktywizowania wspólnoty samorządowej i jednostek pomocniczych gminy,
- pomocy społecznej i wsparcia rodziny, 
- współpracy z instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie,
- nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi gminami w sferze kulturalno-społecznej, oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
- wydarzeń kulturalnych i promocji gminy.

Komisja Rewizyjna

1. Bała Dawid
2. Maciejewski Jan
3. Przepiórkowski Roman.

kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Juskowiak Jerzy
2. Marcisz Zofia
3. Ptak Andrzej
4. Rzekiecki Roman
5. Wojciechowska Joanna

rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.