Przedsięwzięcie pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura - Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 187 035,20 zł.

Przedsięwzięcie polega na wymianie starych wiat przystankowych w Rozdrażewie na Rynku i przy Szkole Podstawowej na ich „zielone” wersje,
tj. z dachami porośniętymi rozchodnikiem oraz ścianami porośniętymi pnączami.

W wiatach przystankowych przewidziano również miejsca dla rowerów, co pozwoli w jednym miejscu zgromadzić rodzaje transportu uważane
za ekologiczne (transport publiczny, rowerowy, pieszy) i to w miłej dla oka i środowiska „zielonej” odsłonie.

logo

www.wfosgw.poznan.pl