Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i  użyczenia.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 2 lipca 2024r. do 23 lipca 2024r. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 Pokój nr 7 w godz. od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy >>>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia >>>