W niedziele 2 czerwca 2024 r. na strzelnicy w Rozdrażewie odbyły się V Zawody Strzeleckie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rozdrażew. Organizatorem był Zarząd Gminny ZOSP RP w Rozdrażewie.

W zawodach udział wzięło osiem trzyosobowych drużyn z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Druhowie rywalizowali drużynowo w strzelaniu z karabinka  KBKS oraz rzutu granatem do celu.
W tej kategorii czołowe miejsca zajęły:
1. OSP Dąbrowa,
2. OSP Budy,
3. OSP Rozdrażewek.
Po konkurencji drużynowej do rywalizacji indywidualnej przystąpili druhowie w strzelaniu z karabinka KBKS. W tej kategorii bezkonkurencyjny okazał się druh Artur Kaczmarek z OSP Budy. Na drugim miejscu uplasował się druh Henryk Szkudłapski Prezes Zarządu OG ZOSP RP a podium zamknął Druh Błażej Duda z OSP Nowa Wieś.

Najlepsze drużyny i zawodników w poszczególnych kategoriach nagrodzono okolicznościowymi pucharami ufundowanymi przez Prezesa Zarządu OSP RP w Rozdrażewie Druha Henryka Szkudłapskiego i Komendanta Gminnego OSP Druha Henryka Włodarczyka.