Wójt Gminy Rozdrażew informuje o zakończeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw obsługi kasowej, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej obejmującej:

1/ ocenę wykształcenia zgodnie z ogłoszeniem naboru,

2/ test z wiedzy wymaganej na stanowisku,

3/ rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą sumę punktów  w dwóch pierwszych etapach.

Komisja Rekrutacyjna wskazała kandydaturę Pani Anny Mizernej, która uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów.

Rozdrażew, 22.05.2024 r.