Gmina Rozdrażew informuje, że w trakcie zbliżających się wakacji gminne placówki oświatowe zapewniają opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały w bieżącym roku do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

Opieka będzie sprawowana w następujący sposób:

--> W lipcu w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie w wybranym przez rodziców wymiarze czasowym. UWAGA! – tylko jedna grupa – pierwszeństwo dla dzieci rodziców pracujących!

*5 godzin (800 do 1300 )

 Odpłatność dzienna za wybrane posiłki (śniadanie 2,00 zł, obiad 4,00 zł, podwieczorek 1,50 zł),

* powyżej 5 godzin

Odpłatność dzienna za wybrane posiłki (śniadanie 2,00 zł, obiad 4,00 zł, podwieczorek 1,50 zł) oraz opłata  dodatkowa 1,30 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin za wyjątkiem dzieci 6-letnich.

Przedszkole będzie czynne od godz. 630 do godz. 1530

 --> W sierpniu oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie w wybranym przez rodziców wymiarze czasowym:

*5 godzin (800 do 1300 )                                                                                   

Odpłatność dzienna za wybrane posiłki (śniadanie 2,00 zł, obiad 4,00 zł),

* powyżej 5 godzin

Odpłatność dzienna za wybrane posiłki (śniadanie 2,00 zł, obiad 4,00 zł) oraz opłata dodatkowa 1,30 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin za wyjątkiem dzieci 6-letnich.

Oddziały będą czynne od godz. 700 do godz. 1500

Zgłoszenie należy dokonać na załączonym formularzu do 18 czerwca 2024r. Wypełniony formularz należy złożyć w placówkach, które obecnie sprawują opiekę nad dzieckiem. O przyjęciu decyduje Dyrektor danej placówki biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc oraz racjonalne przesłanki przyjęcia dziecka.

Zgłoszenie [pobierz]