Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037

Uchwała Nr XLIII/316/2022 Rady Gminy z dnia 30 września 2022 r.w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2022-2037 (pobierz)

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033

- Uchwała Nr III/20/2018 - (pobierz)

- Załącznik do Uchwały Nr III/20/2018 - (pobierz)