Wójt Gminy informuje o kontynuacji w latach 2022 - 2024 programu dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych.

Obecnie wsparcie w wysokości do 4.000,00 zł mogą uzyskać właściciele/najemcy nieruchomości montujący w miejsce dotychczasowych, źródła ciepła zasilane paliwem olejowym, energią elektryczną, peletem, biomasą lub pompy ciepła. Program nie przewiduje już możliwości wsparcia wymiany źródła wymiany na piec zasilany ekogroszkiem.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy do 31 maja każdego roku, a rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków. Z osobami zakwalifikowanymi do wsparcia podpisane zostaną umowy dotacji, a po przedłożeniu faktur za zakup i montaż pieca zostanie przelana kwota. Zgłoszenie zakończenia prac należy dokonać do końca listopada. Dotacja z budżetu gminy nie może być przeznaczona na refundację wydatku poniesionego przed podpisaniem umowy. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 22 (w podwórzu) lub poniżej:

Ujednolicony  Regulamin >>>

Wniosek   >>>

Załączniki  >>>