Na mocy umowy zawartej ze Spółką Samorządowy Informator SMS uruchomione zostały serwisy dla poszczególnych sołectw naszej gminy. Wystarczy przesłać SMS z kodem rejestracyjnym na numer 661 000 112, aby otrzymać bezpłatne informacje o zagrożeniach pogodowych, dłuższych przerwach w  dostawie energii lub wody, ważniejszych imprezach kulturalnych, sportowych, akcjach bezpłatnych badań lekarskich, zebraniach wiejskich.
Szczegóły >>