1) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pobierz)

a) Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pobierz)

b) Załącznik do pomocy innej niż de minimis (pobierz)

2) Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (pobierz)

3) Młodociani pracownicy - (pobierz)

4) Centralna ewidencja Emisyjności budynków  (deklaracja A) , (deklaracja B)

5) wniosek o wydanie zaświadczenia w ramach programu "Czyste powietrze" (pobierz)

6) Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (pobierz)