Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Dzielice, Rozdrażew, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Dzielice

Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa