Komunikaty własne

Deratyzacja na terenie gminy

 Wójt Gminy Rozdrażew zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie gminy  w dniach 05.05.2021r.-31.05.2021r.

Czytaj więcej ...

Nabór uzupełniający do udziału w projekcie dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych

Gmina Rozdrażew ogłasza nabór uzupełniający dla uczestników chcących przystąpić do projektu nr RPWP.03.01.01 30 0162/17pt.  "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Czytaj więcej...

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Rząd poinformował, że przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu. Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Sprawdź, jak wygląda plan na maj!

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszy ogród

 Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXIV konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Podpisano umowę dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne

W dniu 23 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego Gmina Koźmin Wlkp. jako beneficjent wraz z partnerami Gminą Rozdrażew i Zduny  podpisały z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę dofinansowania  na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych

Czytaj więcej...

Podpisanie listu intencyjnego przez samorządowców powiatu krotoszyńskiego

23 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym  nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez wszystkich przedstawicieli samorządów wchodzących w skład powiatu krotoszyńskiego.Strony zadeklarowały zamiar współpracy

Czytaj więcej...

Trwa Narodowy Spis Powszechny

 Od 1 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest głównie przy użyciu interaktywnego formularza spisowego

Czytaj więcej ...

Pilotażowy Punkt Szczepień w Krotoszynie

19 kwietnia tj. poniedziałek rozpoczyna pracę pierwszy punkt szczepień powszechnych w województwie wielkopolskim.

Czytaj więcej...

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”

Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej...

Przedłużone zasady bezpieczeństwa

Rząd przedłużył obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 25 kwietnia z wyjątkiem hoteli, które będą zamknięte do 3 maja włącznie.
Od 19 kwietnia zostaną otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci.

Czytaj więcej...

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odwołany!

Informujemy,  że został odwołany dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów w dniu 15.04.2021 r.

Relacja z obrad XXVII sesji Rady Gminy

W dniu  31 marca 2021r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Uczestnicy sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych: Kazimierza Kuszy - Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP oraz Zbigniewa Kosiora - sołtysa Dąbrowy w latach 1990-2013  

Czytaj więcej ...

Program "WSPIERAJ SENIORA”- Infolinia dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie realizuje program „Wspieraj Seniora”. Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Jeżeli masz 70 lat i potrzebujesz wsparcia

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko do spraw kadrowych i dodatków mieszkaniowych

Czytaj więcej...

Przedłużenie obostrzeń związanych z koronawirusem

Informujemy, że w środę, 7 kwietnia Minister Zdrowia poinformował o wydłużeniu obecnie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r.
Przypominamy obowiązujące obostrzenia

Czytaj więcej...

Święto Chrztu Polski 14 kwietnia – wywieś flagę

Ustanowione w 2019r. Święto Chrztu Polski ma na celu upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.

Czytaj więcej...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadoznych przez Gminę Rozdrażew na rok szkolny 2021/2022

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach od 20.04.2021r. do 23.04.2021r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych 

Czytaj więcej ...