Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Przedszkolu w Nowej Wsi.

Młodzi Polacy z Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi wzięli udział w wielu wydarzeniach  związanych ze Stuleciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przedszkolaki przez cały tydzień brały udział w zajęciach związanych tematycznie z Polską, poznawały historię naszego kraju, symbole narodowe, przygotowały wspaniałe prace plastyczne. 9 listopada  dzieci, nauczyciele i rodzice  przyłączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej”  i dokładnie o 11:11 wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. Po hymnie rodzice przeczytali dzieciom legendy: "Podanie o Lechu, Czechu i Rusie" oraz "Warszawska Syrenka". Przedszkolaki i uczniowie klasy  I Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wzięli udział w konkursie recytatorskim „Moja mała Ojczyzna”. Wiersze recytowało 22 dzieci. Jury w składzie: Mirosława Grabowiecka - wychowawca klasy I i Faustyna Dzierla- przedstawicielka Rodziców wyróżniło 11 dzieci, które zostały nagrodzone książkami a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Ostatnim punktem obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski  był występ kapeli "Góralska Hora". Zespół zagrał, znane góralskie i patriotyczne melodie.  Ten  koncert dał przedszkolakom i uczniom klasy I i II ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi wiele pozytywnych emocji a wszystkie wydarzenia związane z rocznicą niepodległości były okazją do kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.

przedszkole NW ...
przedszkole NW ...
przedszkole NW ...
przedszkole NW ...
przedszkole NW ...
przedszkole NW ...
przedszkole NW ...
przedszkole NW ...