Dzień Babci i Dziadka w Dzielicach

Dnia 27 stycznia 2018 r. w Domu Strażaka w Dzielicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta. W pięknie udekorowanej sali dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I i III przedstawiły program artystyczny. Były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane ze Świętem Babci i Dziadka. Oprócz montażu słowno - muzycznego, goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu dzieci. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami własnoręcznie przygotowanymi.  W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek. Spotkanie to było  okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się.

dzienbddzielice...
dzienbddzielice...
dzienbddzielice...
dzienbddzielice...