"Bezpieczny przejazd- szlaban na ryzyko!"

11 września i 17października 2017r. odbyły się w Szkole Filialnej w Grębowie spotkania z przedstawicielami Policji i Polskich Kolei Państwowych w ramach działań kampanii pn. Bezpieczny przejazd.

Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Przedszkolaki poznały znaki drogowe tj. „przejazd kolejowy” „stop” oraz „krzyż Świętego Andrzeja” i inne. Obejrzały ciekawy film animowany dotyczący zachowania ostrożności przed przejazdem kolejowym. Dzieci z zaciekawieniem słuchały prelekcji, za co zostały nagrodzone książeczką edukacyjną.

bezepiecznygreb...
bezepiecznygreb...
bezepiecznygreb...
bezepiecznygreb...
bezepiecznygreb...
bezepiecznygreb...