Galerie

Konkurs „Społecznie Wkręceni”

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Konkursie „Społecznie Wkręceni”, w którym nagrodzimy najciekawsze inicjatywy społeczne w południowej Wielkopolsce.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z subregionu kaliskiego (tj. miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski), które od 1 stycznia 2017 do 15 listopada 2018 zrealizowały ciekawe projekty społeczne.

Zadaniem uczestnika jest nakręcenie maks. 3-minutowego filmu pokazującego jedną z inicjatyw organizowaną lub współorganizowaną przez zgłaszającego we wskazanym okresie.
Zgłoszenia są przyjmowane mailowo do 15 listopada 2018 godz. 15:00.
Wybór nastąpi w czterech kategoriach:
1. Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd. ;
2. Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych i ubogich;
3. Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz lokalne;
4. Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia.

Szczegóły konkursu określa Regulamin, dostępny na stronie internetowej Fundacji

Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Forum Inicjatyw Społecznych, które odbędzie się 22 listopada w siedzibie Fundacji – o szczegółach i godzinie wydarzenia poinformujemy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!