Galerie

Informacja o naborze wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy   w ramach Programu „Równać Szanse 2018".

O dotacje do 40.000 zł na projekty minimum 15-miesięczne, trwające od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2019r.  mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) z terenów wiejskich  do 20.000 mieszkańców, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” od 2007 roku. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018r. Informacje o konkursie oraz wnioski, które można składać korzystając z elektronicznego systemu naboru znajdują na stronie: www.rownacszanse.pl 

Notatka (pobierz)

Zasady konkursu grantowego (pobierz)