Podsumowano projekt „Senioriada”

15 listopada seniorzy rozdrażewskiego Koła PZERiI  zorganizowali  Spotkanie Andrzejkowe, na którym podsumowano projekt „Senioriada”

zrealizowany z udziałem dotacji Gminy Rozdrażew. Projekt obejmował warsztaty muzyczne, rękodzieła, kulinarne oraz terapie  tańcem zorganizowane  od kwietnia do listopada br. Uczestnicy projektu zaprezentowali swoje umiejętności nabyte podczas warsztatów. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze przy muzyce, śpiewie i tańcach.

Fotorelacja Zdzisław Pauter

SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20171...
SenioriaDA20170...
SenioriaDA20171...