Nabór wniosków w LGD na realizację operacji

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp., realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  prowadzi  w dniach 10 - 23 października 2017r.  nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

Zainteresowane osoby i podmioty mogą składać wnioski  dotyczące operacji :
- Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków (pobierz) 
- Przebudowa/Modernizacja infrastruktury społecznej zwiększająca efektywność energetyczną, ograniczająca presję na środowisko lub przystosowująca do zmian klimatu (pobierz)   
Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym wzór formularza wniosku dot. realizacji operacji, kryteria oceny oraz  wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji  spełniania kryteriów, dostępne są  na stronie internetowej LGD: www.wielkopolskazwyobraznia.pl
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura oraz Prezes LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.