Nabór wniosków oraz szkolenia w Lokalnej Grupie Działania

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w Koźminie Wlkp., realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  prowadzi do 18 października 2017r. nabór wniosków na realizację zadań w ramach projektów grantowych

pn.:
- Kompetencje na rzecz organizacji czasu wolnego,
- Kształtowanie świadomości ekologicznej.
Zainteresowane osoby i podmioty mogą składać wnioski  dotyczące zadań:  organizacji szkoleń/kursów/pokazów instruktarzowych/ w tym szkoleń połączonych z wyjazdami studyjnymi w zakresie form organizacji czasu wolnego, zabezpieczenia organizacyjnego imprez, organizacji imprez promujących odnawialne źródła energii, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ekologię , organizacji warsztatów, wykładów, seminariów, konkursów w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie grantu, kryteria oceny oraz  wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji  spełniania kryteriów, dostępne pod adresem: www.wielkopolskazwyobrania.pl.
Ogłoszenie grant 1 (pobierz)
Ogłoszenie grant 2 (pobierz) 
Szkolenia przed naborem wniosków (pobierz)