Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Koło w Rozdrażewie zaprasza seniorów do udziału w warsztatach

- terapii tańcem - gimnastyką, które odbędą się  od 21.09.20017r. godz. 18.00 w hali ZSP
   w Rozdrażewie,
- rękodzieła,  które odbędą się  od 02.10.2017r. godz.14.00 w budynku byłej Masztalarni.

Informacji udziela Elżbieta Pauter  tel. 696 922 705.
Projekt „Senioriada”  realizowany jest z udziałem dotacji Urzędu Gminy w Rozdrażewie.