Współpraca z NGO

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku
Czytaj  więcej ...

Zgłoszenia do pracy w Komisji do oceny ofert

Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji do oceny ofert, składanych na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 r. w gminie Rozdrażew
Czytaj więcej ...

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XIII/86/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gmina Rozdrażew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza otwarty konkurs na wybór realizatora programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2020 r.
Czytaj więcej ...

 

"Równać Szanse 2020"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020! Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spektakl baletowy

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  Rozdrażew zaprasza 2 grudnia o godz. 17.00  na spektakl baletowy "DZIADEK DO ORZECHÓW"

Czytaj więcej ...

Nagroda w konkursie za projekt „Pyrobranie”

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” brał udział projekt „Pyrobranie”

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Rozdrażew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Rozdrażew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 13º w salce USC w Urzędzie Gminy.

Czytaj więcej...

Barwy Wolontariatu 2019

 Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do konkursu Równać Szanse

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Czytaj więcej...

Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

25 września Zapraszamy na Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej

Czytaj więcej...

Oferta dla seniorów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Rozdrażewie zaprasza seniorów do udziału w warsztatach

Czytaj więcej...

hosting companies

hosting companies