Gospodarka Odpadami

W dniu 30 kwietnia 2020r. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 1.05. do 31.12.2020r.Wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą usługi będzie firma KOSZ z Ostrowa Wlkp., dotychczas realizująca odbiór odpadów na terenie gminy. Harmonogramy odbioru odpadów:

Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV

 • Zasady segregacji:
  -Ulotka zasady segregacji - [pobierz]
 • Uchwały, Regulamin:
  - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]
  - Uchwała NR XV112/2020 z dnia 19.02.2020r. - [pobierz]
  - Uchwała NR VI/44/2019 z dnia 14.05.2019r. –  [pobierz]
  - Uchwała NR VI/43/2019 z dnia 14.05.2019r.. –  [pobierz]
  - Uchwała nr III/23/2018 z dnia 21.12.2018r. –  [pobierz]
 • Informacja dot. realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach - [pobierz] 
 • Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [pobierz]
 • Wzór deklaracji - [pobierz]
 • Harmonogram odbioru odpadów na okres styczeń- kwiecień  2020r. - [pobierz]
 • Apteki - [pobierz]
 • Formularz reklamacji - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2019r. -[pobierz]
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :
  - Regulamin PSZOK - [pobierz]
   - Informacja o zakończeniu inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - [pobierz]
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - (pobierz) 
  - Wniosek - [pobierz]
  - Informacja - [pobierz]
  - Oświadczenie - [pobierz]