Galerie

Sołectwo Chwałki

Chwałki to najmniejsza wioska gminy Rozdrażew, licząca 49 osób. Początki tej wsi sięgają lat 1798 – 1800. wówczas to, po III rozbiorze Polski w ramach osadnictwa pruskiego powstała kolonia niemiecka – Hangfeld. W wiosce tej osiedliło się 7 rodzin z Wirtembergii, w sumie 32 osoby. W 1933 r. Chwałki należały do gminy Krotoszyn Stary.

Dawni mieszkańcy Chwałek pochowani zostali na poniemieckim cmentarzu. Znajduje się on w lesie w pobliżu obecnego gminnego składowiska odpadów komunalnych. Na terenie dawnej ni\ekropolii zachowały się jedynie pozostałości grobów, nie ma jednak czytelnych tablic nagrobkowych. Według relacji Edmunda Nawrockiego (w latach 1928 – 1951 mieszkańca Rozdrażewa) u schyłku II wojny światowej w zbiorowej mogile na tym cmentarzu pochowano ciała ok. 60 niemieckich żołnierzy, którzy 26 stycznia 1945 r. zginęli w potyczce z siłami Armii Czerwonej pod Dzielicami. Funkcję sołtysa pełni od 2019r. Bogdan Niemczyk.