Wyłoniono wykonawców zimowego utrzymania dróg w 2019r.

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w przeprowadzonym zamówieniu publicznym na zadanie „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2019 r.” jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty firm
Czytaj więcej...