Informacja z otwarcia ofert na wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego dla Gminy Rozdrażew

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Rozdrażew”
Czytaj więcej ...