Galerie

Rozstrzygnięcie zamówienia na "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg w 2018r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie pn.: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Rozdrażew w 2018r."

Czytaj więcej ...