Przetargi - rozstrzygnięcia

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.  "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r.

Czytaj więcej ....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r.

Czytaj więcej ...

 

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę dróg gminnych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 8 maja 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020r."

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na na przebudowę dróg gminnych 2020r

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020r."

Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 16 kwietnia 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.12.2020 roku.

Czytaj więcej ...

Informacja o wyborze oferty na wykonanie przystanku rekreacyjnego w Henrykowie

Wójt Gminy  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn."Przystanek rekreacyjny w Henrykowie"
Czytaj więcej ....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu „Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Przystanek rekreacyjny w Henrykowie”

Czytaj więcej ...

Udzielenie zamówienia na dowóz uczniów do placówek oświatowych w 2020r.

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 18 grudnia 2019. zostało udzielone zmówienie na dowóz   uczniów  do placówek oświatowych w okresie I-VI 2020r.

Czytaj więcej ...

Unieważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy w roku 2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020”

Czytaj więcej ....