Informacja o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Gmina Rozdrażew unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 29.05.2020r. pn. "Odbiór, transport  oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy"

Czytaj więcej ....

 

 

 

ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”