Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.12.2020 roku.
Czytaj więcej ..