Galerie

Przetargi - aktualne oferty

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Gmina Rozdrażew zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych z nawierzchni gruntowych na tłuczniowe

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa dróg gminnych - tłuczniowe”.
Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na budowę parkingu w Rozdrażewie

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa parkingu przy ulicy Krotoszyńskiej w Rozdrażewie”
Czytaj więcej ...

Wybór wykonawcy utwardzenia przy sali wiejskiej w Grębowie

Wójt Gminy informuje, że w dniu 26 lipca br.  rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie „Wykonanie utwardzenia przy sali wiejskiej w Grębowie”

Czytaj więcej ...

Przetarg "Przebudowa dróg gminnych- tłuczniowe "

Ogłoszenie nr 590498-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg gminnych- tłuczniowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Przetarg: "Budowa parkingu przy ulicy Krotoszyńskiej w Rozdrażewie"

Ogłoszenie nr 588694-N-2018 z dnia 2018-07-13 r. Gmina Rozdrażew: Budowa parkingu przy ulicy  Krotoszyńskiej w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew  2018r.”
Czytaj więcej ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2018 r.”
Czytaj więcej ...

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Czytaj więcej ...