Przetargi - aktualne oferty

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat.

Czytaj więcej

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 549629-N-2020 z dnia 2020-06-10
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Gmina Rozdrażew unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 29.05.2020r. pn. "Odbiór, transport  oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy"

Czytaj więcej ....

 

 

 

ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”

Przetarg na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Ogłoszenie nr 545405-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.
Gmina Rozdrażew: „ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW W 2020 R.”
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Czytaj więcej...

Przetarg na przebudowę dróg gminnych 2020r.

Ogłoszenie nr 532044-N-2020 z dnia 2020-04-17 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn."Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.12.2020 roku.
Czytaj więcej ..

 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 528125-N-2020 z dnia 2020-03-31 r.
Gmina Rozdrażew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w okresie od dnia 01.05.2020r. do dnia 31.12.2020 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Przetarg na realizację przystanku rekreacyjnego w Henrykowie

Ogłoszenie nr 520596-N-2020 z dnia 2020-03-05 r.
Gmina Rozdrażew: Przystanek rekreacyjny w Henrykowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej...

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy

Ogłoszenie nr 630604-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.
Gmina Rozdrażew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w roku 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Czytaj więcej...

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Czytaj więcej ...