Stypendia socjalne dla uczniów

Informujemy o możliwości pobierania wniosków na stypendia socjalne dla uczniów. Druki dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ul. Rynek 1 w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz jako załącznik do ogłoszenia

Stypendia szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów, (dochód netto poniżej 456 zł na osobę w rodzinie), gdzie w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna. Wypełnione wnioski należy złożyć w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do dnia 15 września 2014 r.

Druk wniosku