Program ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, o przyjęciu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego od dnia 26 października do dnia 16 listopada 2020 r. zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Szczegółowe informacje (pobierz)

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne (pobierz)