Nabór wniosków w Lokalnej Grupie Działania

Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią informuje, że w najbliższym czasie rozpoczną się nabory wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

W zakresie Rozwijania działalności gospodarczej  oraz  Podejmowania działalności gospodarczej w dniach od 23.06.2020 r. do dnia 7.07.2020 r.
Natomiast w zakresie Przedsięwzięcia 1.2.1 Zachowanie, konserwacja, renowacja, restauracja lub rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków w terminie 29.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.
Ogłoszenia o naborach dostępne na naszej stronie  LGD internetowej (http://wielkopolskazwyobraznia.pl/) w zakładce - Nabory wniosków 2014-2020.

Organizacje pozarządowe informujemy, że w dniach 29.06.2020 r. do dnia 13.07.2020 r.  będzie prowadzony nabór wniosków w ramach projektu grantowego pod nazwą Integracja lokalnej społeczności.
Ogłoszenie o naborze dostępne na naszej stronie internetowe (http://wielkopolskazwyobraznia.pl/) w zakładce - Projekty Grantowe.