Warsztaty dla NGO z Urzędem Skarbowym

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza na warsztaty z Urzędem Skarbowym na temat sporządzania sprawozdań finansowych w 2019 r.

Spotkanie jest poświęcone zmianom jakie dotyczą już najbliższego sprawozdania finansowego i sposobu jego składania. Spotkanie przeznaczone jest dla NGO, a w szczególności członków Zarządów oraz księgowych i księgowe waszych organizacji.
Podczas spotkania eksperci opowiedzą dokładnie o obowiązkach sprawozdawczych dla NGO w 2019 roku oraz pokażą krok po kroku jak składać i podpisywać sprawozdania.
Warsztaty odbędą się 25 marca 2019 r. w godz.12.00-15.00
MIEJSCE: ul. Bukowska 27/29, Poznań (siedziba Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych).

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez stronę: http://wrk.org.pl/warsztat-z-urzedem-skarbowym-na-temat-sporzadzania-sprawozdan-finansowych-w-2019-r/