Galerie

AGRO ubezpieczenia dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł  z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia

następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.
Informacja  (pobierz)