Galerie

Nowe wyzwanie - własna firma

30 lipca rusza nabór do projektu “Nowe wyzwanie - własna firma” finansowanego z Funduszy Unijnych realizowanego przez firmę OEG. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+

poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielenie dotacji na jej rozpoczęcie.
Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców województwa wielkopolskiego którzy:
- mają ukończone 50 lat,
- są bezrobotne
- lub bierne zawodowo, tzn. Renciści, emeryci oraz osoby pobierające
świadczenia przedemerytalne

Informacje (pobierz)

Plakat       (pobierz)