Statystyczne badania ankietowe na terenie gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w kwietniu na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe

w dniach: