Galerie

Wyborco sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

 

Informacja PKW (pobierz)

Film                   (pobierz)