Konkurs na model przydomowej oczyszczalni ścieków

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL. Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji- przydomowej oczyszczalni ścieków 

dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską  m.in. uczniów szkół wszystkich szczebli, podopiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do gminnej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i prezentować  przydomową oczyszczalnię, którą można zainstalować nawet we własnym domu.
Rejestracja uczestników konkursu trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017r.  Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w celach edukacyjnych .

Więcej informacji o konkursie pod adresem: ekomodel.fundacjabos.pl