Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Ośrodek  Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, prowadzony przez Fundację „Dziecko w Centrum”  oferuje osobom  pokrzywdzonym

 

przestępstwem oraz członkom ich rodzin bezpłatną pomoc  i  wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne  więcej