Statystyczne badania rolne w gospodarstwach

Urząd  Statystyczny w  Poznaniu  informuje, że w  lipcu na terenie naszej  gminy,  w wylosowanych  gospodarstwach rolnych, przeprowadzone będą badania rolne.

Badania rolne      (pobierz)

Badania - plakat  (pobierz)