Konkurs Plastyczny „Moje gospodarstwo rolne”

Zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się w powiecie krotoszyńskim do udziału w organizowanym pod patronem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Konkursie Plastycznym „MOJE GOSPODARSTWO ROLNE”.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego i odbywa się w terminie do 19 maja 2017r., w trzech kategoriach uczestników:
•    kategoria I obejmująca przedszkolaki w wieku 4-6 lat,
•    kategoria II obejmująca uczniów klas I-III szkół podstawowych,
•    kategoria III obejmująca uczniów IV-VI szkół podstawowych.
Celem konkursu „Moje gospodarstwo rolne” jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o funduszach unijnych na obszarach wiejskich, przede wszystkim o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020.
Prace na arkuszu papieru formatu A3 można składać do 19 maja br. w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu ul. Strzeszyńska 36, lub w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie ul. Fabrycznej 4B.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce Wielkopolski OR.

Plakat (pobierz)