Komunikat w sprawie zniesienia nakazu zamykania drobiu

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie  informuje, że ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 4 kwietnia 2017r. znosi nakaz zamykania drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem utrzymywanym w innych gospodarstwach. Natomiast nakazuje utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
Posiadacz drobiu zobowiązany jest do dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
W załączeniu do wykorzystania druk „Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu” (pobierz).