Statystyczne badania uczestnictwa mieszkańców w podróżach

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w miesiącu lipcu na terenie gminy realizowane  będą badania statystyczne „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Badania ankietowe przeprowadzone zostaną  w gospodarstwach domowych metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów.
Celem badań jest uzyskanie informacji dotyczących  m. in.:
- liczby wyjeżdżających mieszkańców Polski według miejsca zamieszkania, cech społeczno -demograficznych i sytuacji materialnej gospodarstwa domowego,
-· podróży krajowych długookresowych , krótkookresowych oraz zagranicznych,
-· kierunków w wyjazdów mieszkańców Polski,
-· celów i długości podróży,
- rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej,
- głównego środka transportu,
-· wydatków poniesionych w związku z podróżą.
Wszystkie uzyskane informacje objęte są tajemnicą statystyczną, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badań. W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/
Pobierz pliki:  podróż1, podróż2, podróż3